הצעד הראשון בסווינגרס זוגות לסקס | זוג אגרסיבי

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

הצעד הראשון בסווינגרס

כיצד להתמודד עם זוג אגרסיבי

תאמרו להם בנימוס, אך בתקיפות שאינכם מעוניינים.
לעולם אינכם צריכים להסביר מדוע אתם לא מעוניינים.
מאוד לא מנומס לבקש לדעת את הסיבה לסירוב.
ההסבר תמיד יפגע ולא משנה איך תאמרו אותו.

אם זוג אגרסיבי מתעקש שהוא יודע מדוע אתם מסרבים לו, אמרו להם שזה לא מנומס לדחוק באופן כזה.
אם הזוג שמולכם נעשה אגרסיבי או לא מוכן לקבל סירוב כתשובה, פנו מיד אלי.
אל תנסו להתמודד עמם בכוחות עצמכם, פנו מיד לעזרה.
אם פגשתם זוג מעין זה במסגרת פרטית אמרו שאתם רוצים כרגע להיות לבד.

זוגות לסקס זוג אגרסיבי  
הרשמה ל- סווינגרס
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13