מקורות חברתיים וקנאה זוג לסקס | קנאה וחילופי זוגות

1 2 3 4

מקורות חברתיים וקנאה

התמודדות עם קנאה וחילופי זוגות

מנגנון חשוב שעוזר להתגבר על הקנאה הוא האינדיבידואציה.
ההכרה בבן/ת זוגך כישות נפרדת ועצמאית, עליה אין לך בעלות מאפשרת ליהנות מעולם חילופי זוגות.
או אז נהנים מכל יתרונות אורח חיים זה.

קנאה וחילופי זוגות משולים לכולסטרול.
יש כולסטרול טוב ויש כולסטרול רע.

אם הקנאה משתלטת על כל חלקה טובה ואינה גורמת לליבוי היצרים המיניים אלא לליבוי הכעסים והמרירות כנראה שאינכם בנויים עדיין לקיים סקס בחילופי זוגות.
 

זוג לסקס קנאה וחילופי זוגות

הרשמה ל- סווינגרס
1 2 3 4