שאלות ותשובות על חילופי זוגות חילופי זוגות במרכז | זוגות נשואים

שאלות ותשובות על חילופי זוגות

שאלה:

האם עלינו להיות זוג נשוי כדי לבוא לאירוע חילופי זוגות?
האם כל הזוגות שבאים למסיבות מעין אלו הם זוגות נשואים?

חילופי זוגות במרכז  זוגות נשואים 
הרשמה ל- סווינגרס