חילופי זוגות - אתם מוכנים? חלופי זוגות | סקס סווינגרי

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

חילופי זוגות - אתם מוכנים?

קחו את הזמן לענות על השאלות הבאות:


הרבה סקס –

סקס סווינגרי שונה בתכלית השינוי מסקס נורמטיבי.
השוני הוא בהתפתחות של סקס סווינגרי בין זוגות ובתהליך שבו נמצא כל זוג וזוג.
 

חלופי זוגות סקס סווינגרי

הרשמה ל- סווינגרס
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13