האמת והשקר בחילופי זוגות סווינגרס | זוגות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

האמת והשקר בחילופי זוגות

שקר:
זוגות בסגנון החיים הסווינגרי מעוניינים במין בלבד ללא ידידות. זוגות אלו בהמיים ויצריים ומשועבדים למין קבוצתי מסיבי.
 

 סווינגרס זוגות

הרשמה ל- סווינגרס
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18