שלבי הסווינגרס סוינגרס | זוג מפנטז

1 2 3 4 5 6 7

שלבי הסווינגרס

בשלב ראשוני זה זוג מפנטז אודות מצטרף שלישי (בד"כ צלע נשית נוספת דו מינית) או לחילופין זוג נוסף.

זוגות רבים נמצאים בשלב זה שנים, ולפעמים כלל לא יוצאים ממנו.

זוג מפנטז עדיין לא נחשב זוג סווינגרי אבל פוטנציאלית זוגות מפנטזים אלו לעיתים יוצאים ממעגל התיאוריה למימוש אמיתי של חילופי זוגות
פנטזיה זו של שיתוף אנשים נוספים מוסיף ארוטיות וגירוי למסגרת המונוגאמית.

סוינגרס זוג מפנטז 
הרשמה ל- סווינגרס
1 2 3 4 5 6 7