שלבי הסווינגרס סוינגרס | שלבי Swingers

1 2 3 4 5 6 7

שלבי הסווינגרס

שלבי Swingers

זהו תהליך מדורג אשר בו כל זוג מתנסה על פי רצונו והקצב האישי שלו.
מניסיוני זיהיתי ארבעה שלבי Swingers  עיקריים, המפורטים להלן:

סוינגרס שלבי  Swingers 
הרשמה ל- סווינגרס
1 2 3 4 5 6 7