Swingers - הקהילה קהילת חילופי זוגות | מסיבות סווינג

1 2 3 4 5 6

Swingers - הקהילה

החברות בקהילה או הזוגות הנמנים על רשת אקסקליבר אינה כרוכה בתשלום כלשהו.
אין דמי מנוי, אין קנסות ואין תוקף סיום.

באירועים בהם נגבה תשלום נהנים חברי הקהילה וחברי רשת אקסקליבר ממחירים מוזלים.

אנו מזמינים כל זוג להציע את עזרתו ואת מומחיותו בכל תחום ושמחים על כל שיתוף פעולה שעשוי להיווצר בין אם הוא עסקי או חברי.

קהילת חילופי זוגות רשת אקסקליבר 
הרשמה ל- סווינגרס
1 2 3 4 5 6