עתון העיר זוהר וגנר חושפת אותנו לראשונה 19.12.1997

עתון "העיר" זוהר וגנר חושפת אותנו לראשונה 19.12.1997 חלק ראשון

עתון "העיר" זוהר וגנר חושפת אותנו לראשונה 19.12.1997 חלק ראשון

עתון "העיר" זוהר וגנר חושפת את SWINGERS לראשונה 19.12.1997