מסיבת המילניום - 1 - ינואר- 2000 , ידיעות אחרונות מכתיר את Swingers למסיבת השנה

מסיבת המילניום - 1 - ינואר- 2000 , ידיעות אחרונות מכתיר את Swingers למסיבת השנה

 מסיבת המילניום - 1 - ינואר- 2000 , ידיעות אחרונות מכתיר את Swingers למסיבת השנה