סווינגרס מבוא

חילופי זוגות בישראל ובארצות הברית


לא נעשתה שום סקירה בנושא הסווינגרס במהלך 20 השנים האחרונות. סקירה זו מיועדת לעדכן את הספרות. 

מחקרים האומדים את היקף תופעת חילופי זוגות, את המאפיינים הדמוגראפיים ואת מאפייני האישיות של הסווינגרים, ביחד עם הדרך שבה סווינגרים נתפסים בעיני אנשים שאינם עוסקים בחילופי זוגות קרי סווינגינג, הינם נושאים הנסקרים במסגרת מאמר זה. 

מספר רב של תיאוריות המסבירות התנהגות זו הוצגו כאשר מודל פסיכולוגי חברתי משמש כמיקוד המרכזי במאמר זה. 

סיבות מרכזיות לתחילת מעורבות בסווינגינג, הכנסת התופעה של חילופי זוגות לתוך סגנון החיים, השפעות על חיי הנישואין ונשירה מהסווינגינג הינם נושאים המקבלים סקירה כאן גם כן.


לבסוף, הספרות העוסקת בחלק מהבעיות המרכזיות הקיימות בתחום חילופי זוגות, תוך התמקדות באיידס, נידונה כאן גם כן, ביחד עם מצבה הנוכחי של תופעת הסווינגינג והצעות למחקר עתידי.

אציין כי הנתונים מתייחסים לארה"ב ועל כן ייתכנו הבדלים באירופה ואף בישראל אם כי הנתונים משקפים נאמנה את הנעשה בעולם המערבי בכלל.


מבוא:

מטרת המאמר הזה היא לסקור את תחום הסקס המשותף במסגרת הנישואים, או מה שמכנים הרבה פעמים כתופעת הסווינגרס. 

למרות שאנשים רווקים כן מעורבים בעולם הסווינגרס, הספרות בנושא זה הגבילה עצמה לזוגות נשואים. 

לכן, נעשה שימוש כאן בהגדרת הסווינגינג חופי זוגות כזוגות נשואים המחליפים פרטנרים אך ורק למטרות מיניות (Buunk & van Driel, 1989) והמחקרים מתמקדים בזוגות נשואים המבצעים חילופי זוגות בפועל.

בנוסף להתמקדות בזוגות נשואים במסגרת המחקר, הרבה פעמים קיימת בעיה משמעותית עם המדגמים.


לכן, מרבית המחקרים המדווחים בספרות התבססו על מספרים קטנים של אנשים בתוך עיר או קהילת יחידים. יותר מכך, מחקרים, עם מספר מקרים יוצאים דופן, לא הצליחו להשתמש בקבוצות בקרה. 

לוח 1 נותן רשימה של מגוון מחקרים שנערכו בתחום זה ביחד עם מידע רלוונטי לגודל המדגם ולאופי המדגם.

כשאנו זוכרים בעיות אלו בראש, מה נמצא רלוונטי לגודל אוכלוסיית מחליפי זוגות? (Bartell (1971 מיקם את המספר על 1% מהזוגות הנשואים, בעוד ש- (Cole & Spaniard (1974 ערכו סקר בקרב ציבור מכללת Midwestern ומצאו כי 1.7% מהם השתתפו בפעילות חילופי זוגות לפחות פעם אחת. 

בסקר ארצי שנערך, מצא (Hunt (1974 כי 2% מהגברים ופחות מ- 2% מהנשים הודו בכך שהם אי פעם השתתפו בפעילות של חילופי זוגות סווינגינג, כאשר חלקיות גדולה מתוכם השתתפה בכך רק פעם אחת. 

נראה, אם כן, כי שכיחות הסווינגינג בקרב זוגות נשואים בארה"ב, די נמוכה, בסביבות 2%. אולם, יש להדגיש שהערכות אלו הינן מיושנות: לא קיימות הערכות נוכחות. בישראל מדברים החוקרים כל 15% מהזוגות הנשואים שהתנסו לפחות פעם אחת בחילופי זוגות או בצירוף צלע נשית או גברית.עוד כתבות שיכולות לעניין אותך…