עריכת פרופיל

עריכת פורפיל

תפריט ראשי - Main Menu

יש ללחוץ על שם הפרופיל

Click on the profile name


עריכת הפרופיל שלי

Editing my profile


תפריט איזור אישי

Personal area menu

בתפריט זה ניתן לערוך את פרטי הפרופיל האישי

שינוי הכינוי שלנו (ישנה רק את השם באתר לא בכניסה לאתר )

קצת עלינו

עריכת תמונות

פרטי האישה והגבר

פרטים כללים והעדפות של הפרופיל

שפות

הקשר ביננו

איזור מגורים

ועודעוד כתבות שיכולות לעניין אותך…